Bookbil

Vilkår & betingelser

Norsk

Leiekontrakt er mellom leietaker og Hendersons bilutleie AS (Bookbil). Ved å signere kontrakten aksepterer leietaker leiebetingleser som foreligger.   

Et leiedøgn er 24 timer. Avbestilling må skje tidligst 1 døgn før avtalt utlevering. Dersom bilen avbestilles mindre enn ett døgn før avtalt utlevering, vil det påløpe et gebyr på NOK 500.  

Betaling for bil skjer forskuddsvis, med betalingskort på nettsiden Bookbil.no. 

Kun selskaper med godkjent kredittsjekk kan motta faktura. 

Leietaker plikter å hente bilen på avtalt tidspunkt. Dersom bilen ikke er hentet innen en time etter avtalt tidspunkt, vil reservasjon av bilen bli kansellert, og det vil påløpe et gebyr på NOK 500.  

Ved utlevering av bilen plikter leietaker å kontrollere at alle skader er notert i leiekontrakten eller vedlegg til denne. Leietaker plikter å informere Bookbil AS om eventuelle skader som ikke er notert av Bookbil AS i leiekontrakten / vedlegg. Leietaker er forpliktet til å informere Bookbil AS om eventuelle skader som bulk / steinsprut etc. som oppstår i leieperioden. 

Bilen skal leveres innen avtalt tidspunkt. Det vil påløpe et gebyr på NOK 1000 per time der bilen ikke er tilbakelevert.  

Leiebiler leveres med full tank, og returneres ved vårt kontor, om ikke annet er avtalt. Vi fyller gjerne opp tanken for deg, men merk at leietaker da vil bli belastet for etterfylling av drivstoff, i henhold til pumpepris + mva, samt et gebyr på NOK 200. Elektriske biler skal returneres med minimum 70% strøm ved retur. Returneres bilen med strømkapasitet på under 70 %, vil leietaker bli belastet med et gebyr på NOK 400,-. 

Returneres ikke bilen til avtalt tid, og leietaker ikke blir tilgjengelig via telefon el andre medier ila 6 timer etter avtale utløper, kan bilen etterlyses. Er bilen ikke levert og forklaring / avtale er gjort etter 12 timer, vil bilen bli meldt stjålet til politiet, og det iverksettes søk / etterforskning. Kostnadene med dette tilfaller leietaker. 

For leiebiler som leies ut med avtalt km, vil det påløpe et gebyr på NOK 5 pr. Km + MVA for ekstra km utover det som er avtalt.  

Ved ulykke eller skade som skyldes leietaker, kan det faktureres inntil NOK 15 000,- i egenandel til forsikring. Ved skade kan leietaker bli belastet for inntil NOK 15 000 på betalingskort.  

Fartsbøter og parkeringsbøter trekkes fra depositumet til kunden tilsvarende beløp på boten, samt et gebyr på NOK 200.  

Bilen har full kasko hos våre forsikringsselskap. 

Ved langtidsleie / bedriftsavtale har bruker av bilen ansvar for ettersyn av olje, kjølevæske og viskere, samt lys. Dette er forbruksmateriell, og inngår ikke i leieprisen av bilen, dersom leieavtalen er over 3 uker. Det forventes at ansvarlig bruker rengjør regelmessig. I perioder med salting av veg, skal bilen kjøres i vaskemaskin minst to ganger per måned. Lufttrykk i dekkene skal sjekkes regelmessig. Utstyr som er montert på og følger bilen ved mottak, er leietakers ansvar. Bortkommet eller ødelagt utstyr erstattes av leietaker. Før levering etter langtidsleie skal søppel fjernes, og kjøretøyet skal vaskes i vaskehall.  

Leietaker plikter å behandle og bruke kjøretøyet på en forsvarlig måte i leieperioden. Det er ikke tillatt å benytte kjøretøyet til å frakte passasjerer mot betaling. Det er ikke tillatt å la la kjøretøyet bli kjørt av en annen person enn den som er godkjent av Bookbil AS. Dersom skade oppstår på grunn av uansvarlig kjøring, vil leietaker i sin helhet stå økonomisk ansvarlig for dette.  

Alle leieforhold mellom Bookbil AS og private leietakere fordrer i utgangspunktet et depositum på NOK 5000,- (NOK 10 000,- ved langtidsleie). Beløpet som reserveres står hele tiden på kundens konto, men det er ikke disponibelt for kunden. Bompenger og lokale avgifter fratrekkes etterskuddsvis, og vil bli trukket fra depositumet. Depositumet vil frigjøres når dette er trukket fra. Det frigjorte beløpet er normalt disponibelt for kunden 1-7 virkedager etter frigjøring. Dette skyldes systemforhold hos din bank eller kortselskap, og er ikke noe Bookbil AS kan påvirke. Dersom du opplever problemer med dette må du derfor kontakte din bank eller kortselskap.  Kortinformasjon vil bli lagret til alt utestående er betalt.  

Ved behov for veihjelp, for eksempel ved tom for strøm eller lignende situasjoner forårsaket av leietakeren, og som ikke skyldes bilens tilstand, vil det bli belastet et gebyr på kr 1000,-.

Minimumsalder for fører av leiebil er 18 år. For leietakere under 25 år er leieprisen 30% høyere enn for leietakere over 25 år.  

Kontakt oss
still oss spørsmål

Kontakt oss om du har spørsmål om din bestilling, bil eller generelt om oss i bookbil. Vi vil svare deg så fort vi kan (normalt innen 3 timer) 

Finn oss på sosiale medier